TISKOVÁ ZPRÁVA

Dovybavení kompostárny dopravní a manipulační technikou

 

Dovybavení kompostárny technikou pro třídění kompostů  - II. Etapa

 

Vybavení recyklační deponie stavebních odpadů

 

Rozšíření kompostovací plochy u kompostárny Kutná Hora  - Neškaredice

 

Nákup kontejnerů pro svoz bioodpadů

 

Nákup traktoru a překopávače pro kompostárny Kutná Hora – Neškaredice

 

Nákup nosiče kontejnerů a kontejnerů pro svoz bioodpadů

 

NÁKUP DRTIČE DŘEVA PRO KOMPOSTÁRNU KUTNÁ HORA-NEŠKAREDICE

 

ROZŠÍŘENÍ PLOCHY PRO PŘÍPRAVU BIOODPADŮ A KOMPOSTOVÁNÍ


Kompostování ve vaku

 

Nákup nakladače a zařízení pro přípravu dřevního odpadu k recyklaci