ZDARMA POSKYTUJEME ZÁSYPOVÝ MATERIÁL - k obsypu kanalizace a kabeláže, vyrovnání podkladních vrstev.

STAVEBNÍ ODPADY

Lukáš Kučera, tel.: 606 092 755
zpět / STAVEBNÍ ODPADY

Stavební a demoliční odpady vznikají při různých stavebních činnostech, výstavbě, údržbě a rekonstrukci staveb, při různých stavebních úpravách dokončených staveb a odstraňování staveb.

Stavební a demoliční odpady představují významný zdroj druhotných surovin.


Deponie Neškaredice

Deponie stavebních odpadů je schválená Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje dle § 14 odstavec 1 zákona o odpadech. Jedná se o zařízení sloužící k uložení stavebních odpadů a následné recyklaci pomocí mobilní drtící a třídící linky.

Na deponii stavebních odpadů v Kutné Hoře ukládáme beton, železobeton, asfaltové živice, cihly, tašky a zeminy, které přetváříme na recyklované plnohodnotné stavební materiály nahrazující především stavební kámen, štěrkopísky apod.

Vyrábíme základní druhy recyklátů: betonový, asfaltový, směsný, tříděnou zeminu a zásypový materiál.

 

RECYKLUJEME JIŽ 12 LET

Mobilní recyklační linka

Nabízíme drcení a třídění stavebních odpadů, které může být prováděno na jednotlivých shromaždištích inertního odpadu (schválené deponie) nebo na stavbách zákazníků, původců odpadů v rámci Středočeského a Pardubického kraje.

Recyklační linka se skládá:
Mobilní drtič Hartl POWERCRUSHER 1055J čelisťový kapacita cca 40 – 80 tun/hod
Mobilní třídič CHIEFTAIN 600 Powerscreen kapacita cca 100 – 150 tun/hod
Kolový nakladač CASE E 621 objem lopaty 2,5m3

Pro úpravu velikosti kusů je využíván vlastní pásový bagr CASE CX 160 vybavený bouracím kladivem nebo hydraulickými nůžkami.

Ceník uložení stavebních odpadů

název jednotka Ceny bez DPH DPH Ceny s DPH
- tříděné sutě (17 01 07)
(sutě, cihly, střešní tašky, omítky)
t 420,00 Kč 21% 508,20 Kč
- tříděné sutě s příměsí (17 01 07)
(sutě, cihly, střešní tašky, omítky s příměsí zeminy)
t 600,00 Kč 21% 726,00 Kč
- tříděný beton (17 01 01)
("čistý" beton do velikosti 0,5 m)
t 150,00 Kč 21% 181,50 Kč
- armované betony (17 01 01)
(panely, sloupy do velikosti 0,5 m)
t 250,00 Kč 21% 302,50 Kč
- výkopová zemina (17 05 04)
("čistá" zemina bez příměsí odpadů)
t 350,00 Kč 21% 423,50 Kč
- vážení vozidel nad 3,5 tuny
ks 24,79 Kč 21% 30,00 Kč

Ceník vedlejších produktů

název jednotka Ceny bez DPH DPH Ceny s DPH
- asfaltové směsi
(kvalitativní třídy ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4)
t 220,00 Kč 21% 266,20 Kč

Příjímané stavební odpady nesmějí obsahovat !!!!!

různé stavební izolace, azbest či jiné nebezpečné složky a další nerecyklovatelné odpady

Stavební odpady s rozměry nad 0,5 m + přirážka 40% z ceny za uložení.


Ceny uvedené v ceníku mohou být navýšeny o 150 Kč/t (bez DPH) při výskytu nežádoucích příměsí v daném druhu odpadu (armování, zbytky izolací, kabely, sklo, plasty, apod.)


Vážení vozidel nad 3,5 tuny je zpoplatněno 24,79,- Kč bez DPH (30,- Kč včetně DPH)

VŠECHNY NAŠE SLUŽBY