ZDARMA POSKYTUJEME ZÁSYPOVÝ MATERIÁL - k obsypu kanalizace a kabeláže, vyrovnání podkladních vrstev.
Čtvrtek 28. 9. 2023 - zavřeno, státní svátek.
Pátek 29. 9. 2023 - zavřeno, celozávodní dovolená.

NAŠE SLUŽBY

ZERS spol. s r.o.

Společnost ZERS spol. s r.o. byla založena v roce 1998. Od počátku svého působení se zabývala činnostmi souvisejícími se zemědělskou výrobou a životním prostředím. Koncem roku 2006 vybudovala zařízení pro svoz a využití recyklovatelných odpadů - RECYKLAČNÍ CENTRUM KUTNÁ HORA. Recyklační centrum Kutná Hora je ekologické zařízení se specializací na kompostování biologických rozložitelných odpadů a recyklaci stavebních odpadů.

Neméně podstatné jsou služby v autodopravě, ve které společnost ZERS nabízí přistavení kontejnerů a odvoz odpadů (stavební odpady, objemné a komunální, bioodpady), dále nabízí dopravu sypkých materiálů (písky, zeminy, štěrky apod.)

V posledních letech se společnost ZERS vrací k zemědělským činnostem, kde nabízí zemědělské služby v oblasti přepravy a aplikace kejdy nebo digestátu, dopravu a aplikaci organických hnojiv - kompostů, hnojů a drcení, vakování a konzervace krmiv.