ZDARMA POSKYTUJEME ZÁSYPOVÝ MATERIÁL - k obsypu kanalizace a kabeláže, vyrovnání podkladních vrstev.

AGROSLUŽBY

Jan Morávek, tel.: 724 782 358
zpět / AGROSLUŽBY

Ze všech možných prováděných služeb v zemědělství si naše společnost vybrala ty, ve kterých vyniká jak kvalitou tak v rychlosti jejich provedení. Díky nejmodernější technice a odborností svých zaměstnanců se zaměřujeme na aplikaci kejdy a digestátu, rozmetání organických hnojiv a vakování krmiv včetně konzervace.


Přeprava a aplikace kejdy nebo digestátu z bps

Společnost ZERS spol. s r.o. nabízí producentům kejdy z chovu hospodářských zvířat nebo digestátu z provozu bioplynových stanic službu v oblasti přepravy a aplikace tekutých hnojiv.

Přeprava a aplikace je prováděna pomocí aplikační cisterny, která je vybavená hadicovým aplikátorem o rozměru 12 m nebo 9 m.

Navážení tekutých hnojiv je zajištěno pomocí čtyř velkoobjemových přívozních cisteren značky ANNABURGER HT 24. 27 o objemu 21 m3. Cisterny jsou vybaveny vzduchovým mícháním se zadním vyústěním Andock NW 200.

Doprava a aplikace organických hnojiv - kompostů a hnojů

Společnost ZERS nabízí farmářům službu v oblasti rozmetání organických hnojiv včetně nakládky a dopravy hnojiv na místo rozmetání. Rozmetací linka se skládá z dvou  rozmetadel s horizontálním rozhozem a  nosností 15 tun a dvou rozmetadel s vertikálním rozhozem a nosností 20 tun. Pro nakládku využíváme nakladače s objemem lopaty 4m3 nebo manipulátory.

Vliv organické hmoty na půdu:
  • zvyšuje agregaci půdních částic
  • zlepšuje zásobování rostlin vodou
  • uvolňuje N, P, K, Ca, Mg
  • chrání kationty proti ztrátám (vyplavování)
  • usnadňuje růst jemných kořenů
  • zvyšuje „pórovitost“ půd
  • působí pufračně
  • vytváří vazby s mikroživinami

Drcení, vakování a konzervace krmiv

Nabízíme uskladnění krmiv (siláže, senáže, kukuřice CCM, cukrovarské řízky, mláto apod.) v anaerobním prostředí ve vacích. Silážovaná hmota je natlačena do rukávců o délce 45 m až 75 m a průměru 2,7 m nebo 3 m o kapacitě až 200 t. Mačkání (drcení) zrna je prováděno pomocí výkonného drtiče s kapacitou 30-40 tun za hodinu. Plastické rukávce se vyznačují nepropustností světla a vzduchu, maximální odolností vůči ultrafialovým paprskům a organickým kyselinám.

VŠECHNY NAŠE SLUŽBY